Cần Giuộc cắt giàm 15 công trình xây dựng cơ bản

21 May by hoangngoclonghcm

Cần Giuộc cắt giàm 15 công trình xây dựng cơ bản

Cần Giuộc cắt giàm 15 công trình xây dựng cơ bản

Cần thiết Giuộc giảm giàm 15 công trình xây dựng xây dựng dựng cơ bạn dạng

   Thực hiện tại Quyết nghị số 11/NQ- CP của Cơ quan chỉ đạo của chính phủ vào công tác làm việc XDCB, thị trấn Cần thiết Giuộc đến điều tiết giảm bớt bản chất dự án những công trình xây dựng không thiệt sự bức xúc, không xuất hiện tiềm năng xây dựng hoàn thiện vào năm 2011.  

   Xuất hiện 15/81 công trình xây dựng XDCB của thị trấn được điều tiết giảm bớt, vào đấy xuất hiện 14 công trình xây dựng nằm trong plan bản chất dự án của thị trấn quán lý, 1 công trình xây dựng nằm trong plan bản chất tỉnh quản trị. Tổng số bản chất điều tiết, giảm bớt là 18.620 triệu đồng. Những công trình xây dựng được điều tiết, giảm bớt: Cầu Tân Điền nằm trong xã Long Thượng, TT văn hóa truyền thống thể thao xã Phước Lý, Căn nhà truyền thống cuội nguồn lịch sử vẻ vang thị trấn, trụ sở liên đoàn làm việc thị trấn, nhà chứa tàng trữ, lối Tân Hòa – Tân Đại … Nguồn ngân sách giảm bớt kể từ những công trình xây dựng bên trên được phân chia, bổ sung cập nhật đến những công trình xây dựng sẽ và tiếp tục hoàn thiện vào năm 2011.

                                                                                   Phương Cảnh