Cần Giuộc tập trung gieo sạ cho vụ hè thu năm 2015

1 Aug by hoangngoclonghcm

Cần Giuộc tập trung gieo sạ cho vụ hè thu năm 2015

Cần Giuộc tập trung gieo sạ cho vụ hè thu năm 2015

Cần thiết Giuộc triệu tập gieo sạ đến vụ hè thu năm 2015

Theo plan, mùa này tòan thị xã gieo sạ cùng với diện tích S 4.200 héc-ta. Tính tới ni, nhiều xã sẽ cày xới khu đất đạt 100% diện tích S, đang được xuống như thể gieo sạ đạt khỏang 30% diện tích S cùng với nhiều như thể lúa nhà lực OM 6976, OM 4900, OM 5451; OM 10636 và nhiều như thể bổ sung cập nhật OM 4218, OM 7347,…

gieo sa he thu.jpg

Nhằm vụ lúa Hè Thu năm 2015, đạt năng suất, tiện nghi cao Chống Nông nghiệp và Tăng trưởng vùng quê thị xã khuyến nghị bà con cái dân cày Khi gieo sạ nên dùng nhiều như thể lúa sẽ được Trạm khuyến nông xác nhận. Ngoại giả, bà con cái dân cày cần thiết theo dõi ngặt nghèo diễn đổi thay khí hậu nhiệt độ, thời điểm phát triển, tăng trưởng của cây lúa và nhiều loại đối tượng người dùng dịch bệnh dịch tạo sợ hãi nhằm đúng lúc nhà động chống trị đạt hiệu quả cực tốt. Mặt khác, Chống nông nghiệp và Trạm đảm bảo an toàn thực vật thông thường xuyên theo dõi đúng lúc, update nhiều tin tức về sâu bệnh dịch nhằm khuyến nghị, phía dẫn bà con cái dân cày cơ hội chống, trị nhiều loại đối tượng người dùng tạo sợ hãi./.

Kim Hoàng – Phương Cảnh