Cần Giuộc tổng kết mô hình sử dụng phân lân nung chảy trên cây lúa

14 Sep by hoangngoclonghcm

Cần Giuộc tổng kết mô hình sử dụng phân lân nung chảy trên cây lúa

Cần Giuộc tổng kết mô hình sử dụng phân lân nung chảy trên cây lúa

Cần thiết Giuộc tổng kết nguyên mẫu dùng phân lân nung chảy bên trên cây lúa

Từ đó, nguyên mẫu lựa chọn hộ ông Nguyễn Hùng Phi, ấp Thuận Tây 2, xã Thuận Thành, diện tích S 0,6 héc-ta, dùng tương đương lúa OM 5451 thực hiện điểm trình diễn. Thành quả qua 95 ngày gieo sạ, dân cày vâng lệnh theo nhiều tiến độ nghệ thuật sẽ được phía dẫn, nổi bật dùng phân lân Tỉnh Ninh Bình, mang lại thấy cây lúa tăng trưởng đảm bảo chất lượng; không nhiều sâu dịch, tránh dùng dung dịch bảo đảm an toàn thực vật; đạt năng suất cao 7.2 tấn/héc-ta đối với trước đó tăng 30%, kể từ đấy dân cày đạt lợi tức đầu tư cao.

 NONG DAN THAM QUAN MO HINH RUONG MAU0.jpg

Dân cày tham quan liêu nguyên mẫu ruộng mẫu

Theo luồng thông tin có sẵn, nguyên mẫu trình diễn phân lân nung chảy Tỉnh Ninh Bình bên trên cây lúa nhằm mục tiêu tiềm năng định hình hiệu suất cao của loại phân này bên trên vùng khu đất phèn. Thông qua đó, nhằm dân cày tiếp cận, định hình tính yêu thích ứng cùng với ĐK khu đất đai và thuộc tính của loại phân bón này. Đôi khi, tạo nên ĐK mang lại dân cày xuất hiện khả năng lựa chọn lựa loại phân bón nhằm dùng đạt hiệu suất cao và tạo nên lợi tức đầu tư tối ưu.

Kim Hoàng – Phi Phúc