Category: 001-cangquocte.com-Can Giuoc GOV

3 Oct by hoangngoclonghcm

Thành lập Hợp tác xã nông nghiệp

Chiều ngày 24/12/2021, Tại Hội trường TTVHTT&HTCĐ xã Phước Lý, Ủy ban nhân dân xã tổ chức hội nghị thành lập Hợp tác xã sản xuất thương mại và dịch vụ nông nghiệp tổng hợp BM ECO. Đến dự hội nghị có ông Trương Việt Tuấn, Đại diện Liên minh HTX tỉnh Long An, ông Nguyễn Văn Muộn, Ủy viên Thường vụ Hội Nông dân huyện, ông Nguyễn Văn Năm, Đại diện Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông nghiệp huyện, bà Trần Ngọc Thùy Dương, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã cùng các ban ngành đoàn thể xã ấp
28 Sep by hoangngoclonghcm

Thành lập Hợp tác xã nông nghiệp

Chiều ngày 24/12/2021, Tại Hội trường TTVHTT&HTCĐ xã Phước Lý, Ủy ban nhân dân xã tổ chức hội nghị thành lập Hợp tác xã sản xuất thương mại và dịch vụ nông nghiệp tổng hợp BM ECO. Đến dự hội nghị có ông Trương Việt Tuấn, Đại diện Liên minh HTX tỉnh Long An, ông Nguyễn Văn Muộn, Ủy viên Thường vụ Hội Nông dân huyện, ông Nguyễn Văn Năm, Đại diện Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông nghiệp huyện, bà Trần Ngọc Thùy Dương, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã cùng các ban ngành đoàn thể xã ấp
18 Sep by hoangngoclonghcm

Thành lập Hợp tác xã nông nghiệp

Chiều ngày 24/12/2021, Tại Hội trường TTVHTT&HTCĐ xã Phước Lý, Ủy ban nhân dân xã tổ chức hội nghị thành lập Hợp tác xã sản xuất thương mại và dịch vụ nông nghiệp tổng hợp BM ECO. Đến dự hội nghị có ông Trương Việt Tuấn, Đại diện Liên minh HTX tỉnh Long An, ông Nguyễn Văn Muộn, Ủy viên Thường vụ Hội Nông dân huyện, ông Nguyễn Văn Năm, Đại diện Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông nghiệp huyện, bà Trần Ngọc Thùy Dương, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã cùng các ban ngành đoàn thể xã ấp
13 Sep by hoangngoclonghcm

Thành lập Hợp tác xã nông nghiệp

Chiều ngày 24/12/2021, Tại Hội trường TTVHTT&HTCĐ xã Phước Lý, Ủy ban nhân dân xã tổ chức hội nghị thành lập Hợp tác xã sản xuất thương mại và dịch vụ nông nghiệp tổng hợp BM ECO. Đến dự hội nghị có ông Trương Việt Tuấn, Đại diện Liên minh HTX tỉnh Long An, ông Nguyễn Văn Muộn, Ủy viên Thường vụ Hội Nông dân huyện, ông Nguyễn Văn Năm, Đại diện Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông nghiệp huyện, bà Trần Ngọc Thùy Dương, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã cùng các ban ngành đoàn thể xã ấp
8 Sep by hoangngoclonghcm

Thành lập Hợp tác xã nông nghiệp

Chiều ngày 24/12/2021, Tại Hội trường TTVHTT&HTCĐ xã Phước Lý, Ủy ban nhân dân xã tổ chức hội nghị thành lập Hợp tác xã sản xuất thương mại và dịch vụ nông nghiệp tổng hợp BM ECO. Đến dự hội nghị có ông Trương Việt Tuấn, Đại diện Liên minh HTX tỉnh Long An, ông Nguyễn Văn Muộn, Ủy viên Thường vụ Hội Nông dân huyện, ông Nguyễn Văn Năm, Đại diện Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông nghiệp huyện, bà Trần Ngọc Thùy Dương, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã cùng các ban ngành đoàn thể xã ấp
3 Sep by hoangngoclonghcm

Thành lập Hợp tác xã nông nghiệp

Chiều ngày 24/12/2021, Tại Hội trường TTVHTT&HTCĐ xã Phước Lý, Ủy ban nhân dân xã tổ chức hội nghị thành lập Hợp tác xã sản xuất thương mại và dịch vụ nông nghiệp tổng hợp BM ECO. Đến dự hội nghị có ông Trương Việt Tuấn, Đại diện Liên minh HTX tỉnh Long An, ông Nguyễn Văn Muộn, Ủy viên Thường vụ Hội Nông dân huyện, ông Nguyễn Văn Năm, Đại diện Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông nghiệp huyện, bà Trần Ngọc Thùy Dương, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã cùng các ban ngành đoàn thể xã ấp
29 Aug by hoangngoclonghcm

Thành lập Hợp tác xã nông nghiệp

Chiều ngày 24/12/2021, Tại Hội trường TTVHTT&HTCĐ xã Phước Lý, Ủy ban nhân dân xã tổ chức hội nghị thành lập Hợp tác xã sản xuất thương mại và dịch vụ nông nghiệp tổng hợp BM ECO. Đến dự hội nghị có ông Trương Việt Tuấn, Đại diện Liên minh HTX tỉnh Long An, ông Nguyễn Văn Muộn, Ủy viên Thường vụ Hội Nông dân huyện, ông Nguyễn Văn Năm, Đại diện Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông nghiệp huyện, bà Trần Ngọc Thùy Dương, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã cùng các ban ngành đoàn thể xã ấp
24 Aug by hoangngoclonghcm

Thành lập Hợp tác xã nông nghiệp

Chiều ngày 24/12/2021, Tại Hội trường TTVHTT&HTCĐ xã Phước Lý, Ủy ban nhân dân xã tổ chức hội nghị thành lập Hợp tác xã sản xuất thương mại và dịch vụ nông nghiệp tổng hợp BM ECO. Đến dự hội nghị có ông Trương Việt Tuấn, Đại diện Liên minh HTX tỉnh Long An, ông Nguyễn Văn Muộn, Ủy viên Thường vụ Hội Nông dân huyện, ông Nguyễn Văn Năm, Đại diện Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông nghiệp huyện, bà Trần Ngọc Thùy Dương, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã cùng các ban ngành đoàn thể xã ấp
19 Aug by hoangngoclonghcm

Cần Giuộc tập trung hỗ trợ người nuôi tôm phục hồi sản xuất sau dịch

Từ đầu năm 2021 đến nay, bà con nông dân huyện Cần Giuộc thả nuôi 1.422 ha tôm, đã thu hoạch 1.267 ha, năng suất bình quân đạt 3 tấn/ha, đạt 69,6 % so với kế hoạch đề ra. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên nên giá tôm trên địa bàn huyện Cần Giuộc giảm, tiêu thụ chậm. Đặc biệt, trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ, sản lượng tôm tồn đọng khoảng 104 tấn