29 Sep by hoangngoclonghcm

Công tác chuẩn bị gieo sạ lúa hè thu năm 2014

Công tác chuẩn bị gieo sạ lúa hè thu năm 2014

Công tác làm việc sắp tới gieo sạ lúa hè thu năm 2014

​Theo plan vụ lúa hè thu năm 2014 của thị xã Cần thiết Giuộc cùng với diện tích S là 4.500 héc-ta, năng suất 4.4 tấn/héc-ta, sản lượng 19.800 tấn. Nhằm đạt được tiềm năng như bên trên, Chống Nông nghiệp và PTNT khuyến nghị người dân thực hiện tại một trong những biện pháp sau:

Dọn dẹp đồng ruộng trước lúc gieo sạ bởi cơ hội dọn sạch sẽ cỏ dại dột, nhiều tàn tích thực vật kể từ vụ trước… cày cửa quan, phơi khu đất thực hiện mang đến khu đất thông thông thoáng, tăng cường độ phì của khu đất, rời hiện tại tượng ngộ độc cơ học và giảm đứt mầm sâu dịch.

Gieo sạ đúng lịch thời vụ né rầy theo chỉ huy của sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh, lịch gieo sạ né rầy vụ hè thu năm 2014 của tỉnh Long An được chia thành 3 mùa:

– Mùa 1: kể từ 10/4/2014 – 20/4/2014.

– Mùa 2: kể từ 08/5/2014 – 18/5/2014.

– Mùa 3: kể từ 05/6/2014 – 15/6/2014.

Nơi đây lịch gieo sạ cộng đồng mang đến toàn tỉnh, tuy vậy vào ĐK của thị xã Cần thiết Giuộc công ty yếu ớt là sạ thô, bừa lấp vì thế chỉ gieo sạ được Lúc xuất hiện mưa. Lịch gieo sạ của thị xã tiếp tục triệu tập công ty yếu ớt vào mùa 2 (kể từ 08/5/2014 – 18/5/2014).

Dùng nhiều tương đương lúa xác nhận, xuất hiện tiện nghi, phù phù hợp với thổ nhưỡng của từng địa phương. Nhiều tương đương lúa được khuyến nghị như sau:

– Như là công ty lực: OM 6976. OM 4900, VD 20, IR 46-25.

– Như là bổ sung cập nhật: OM 4218, OM 7347, OM 6162, OM 6932, OM 4498.

 Lúc xuất hiện mưa đầy đủ độ ẩm bà con cái mới nhất tổ chức gieo sạ; tránh việc gieo sạ thừa sớm phân tử lúa ko đầy đủ độ độ ẩm hoặc gặp gỡ không khí bất lợi tiếp tục hình họa hưởng trọn tới sự nẩy mầm của phân tử và phát triển của lúa về sau; gieo sạ cùng với tỷ lệ vừa cần (kể từ 100kg/héc-ta – 120kg/héc-ta) nhằm mang đến cây lúa khỏe mạnh tránh được một trong những sâu dịch ngay lập tức từ trên đầu vụ; bón lót phân Super lân (tầm 300 kilogam/héc-ta) trước lúc gieo sạ hoặc một trong những phân cơ học vi sinh nhằm kích ưa thích cỗ rễ, hạ phèn nhằm cây lúa xuất hiện sức khỏe Lúc bị hạn hán về sau./.

                                                                                          Quang đãng Đôn – NNvàamp;PTNT