Hội thảo tổng kết mô hình trình diễn sử dụng đạm Cà Mau

19 Jul by hoangngoclonghcm

Hội thảo tổng kết mô hình trình diễn sử dụng đạm Cà Mau

Hội thảo tổng kết mô hình trình diễn sử dụng đạm Cà Mau

Hội thảo chiến lược tổng kết nguyên mẫu trình diễn dùng đạm Cà Mau

   Ngày 15/8/2012, TT khuyến nông Long An tới thị xã Cần thiết Giuộc tích hợp cùng với trạm khuyến nông tổ chức triển khai hội thảo chiến lược tổng kết nguyên mẫu trình diễn dùng đạm Cà Mau bên trên 01 héc-ta lúa hè thu của ông Đặng Văn Điểm, ấp Thanh Bố, xã Mỹ Lộc. Thành phẩm theo dõi tình hình sâu căn bệnh tạo sợ bên trên lúa mang lại thấy: Kể từ thời kỳ mạ tới trổ chín rầy nâu xuất hiện tại cùng với mật số thấp; Tỷ trọng nhiễm đạo ôn cổ bông sống ruộng đối bệnh cao rộng 7 – 10%; Sâu cuốn lá thời kỳ thực hiện đòng và trổ chín đều cao rộng 5 – 10 bao/m2; Tỷ trọng phân tử lép lúa dùng đạm Cà Mau 14,4%, vào Khi dùng đạm nhập vào ngay 21%. Năng suất trong thực tế trội rộng 750 kilogam/héc-ta. Cùng với tiềm năng tan chậm chạp đạm Cà Mau dễ dàng dùng, vào ĐK ruộng nước sâu lúa xuất hiện thể nhóng cao vượt lên nước, được mang lại vừa nên lượng đủ chất theo thị hiếu tăng trưởng của cây lúa, nhằm lúa hấp thụ kể từ kể từ, tăng trưởng đồng đều, tránh nhiễm sâu căn bệnh nên giá chỉ thành tạo ra thấp rộng 370 đ/kilogam lúa, lợi tức đầu tư cao rộng 3 triệu đồng/héc-ta. Đặc điểm vượt bậc của đạm Cà Mau là chậm chạp tan, kháng thất bay, kháng vón viên dễ dàng phối trộn NPK, nồng độ hóa học tạo bạc mầu khu đất thấp. Đối với nhiều loại đạm không giống bên trên thị ngôi trường thì phân đạm Cà Mau yêu thích phù hợp với ĐK thổ nhưỡng trên Long An.

   Cơ hội này cán cỗ chuyên môn doanh nghiệp lớn phân bón và hóa hóa học dầu khí còn ra mắt một vài thành phầm đạm, NPK Phú Mỹ … đang được được phân phối bên trên thị ngôi trường và phía dẫn dân cày tập hợp phát hiện tên thương hiệu của doanh nghiệp lớn nhằm mục đích tách hàng nhái, mặt hàng kém cỏi tiện nghi./.

                                                                                    PHI PHÚC – THẤT HUY