Khu công nghiệp Hiệp Phước vinh dự đạt danh hiệu Sản phẩm – Dịch vụ tiêu biểu năm 2017

1 Dec by hoangngoclonghcm

Khu công nghiệp Hiệp Phước vinh dự đạt danh hiệu Sản phẩm – Dịch vụ tiêu biểu năm 2017

Khu công nghiệp Hiệp Phước vinh dự đạt danh hiệu Sản phẩm – Dịch vụ tiêu biểu năm 2017

Sáng sủa ni, 13-10-2017 trên Hội ngôi trường TP. Hồ Chí Minh, Hiệp Hội Công ty TP.HCM Hồ nước Chí Minh sẽ tổ chức triển khai tổ chức triển khai Lễ kỷ niệm Ngày Người kinh doanh Việt nam Nam giới lần loại XIII (13-10-2004/13-10-2017) cùng với nhà đề “Thay đổi, sáng sủa tạo nên, nâng tầm tên thương hiệu”.

Sáng sủa ni, 13-10-2017 trên Hội ngôi trường TP. Hồ Chí Minh, Hiệp Hội Công ty TP.HCM Hồ nước Chí Minh sẽ tổ chức triển khai tổ chức triển khai Lễ kỷ niệm Ngày Người kinh doanh Việt nam Nam giới lần loại XIII (13-10-2004/13-10-2017) cùng với nhà đề “Thay đổi, sáng sủa tạo nên, nâng tầm tên thương hiệu”.

Tới tham gia event xuất hiện bà Trương Mỹ Hoa, nguyên Phó quản trị nước; ông Võ Tấn Thành, Phó quản trị Chống Thương nghiệp và Công nghiệp Việt nam Nam giới; ông Trần Vĩnh Tuyến, Phó quản trị Ủy Ban Nhân Dân TP Hồ nước Chí Minh; Đại diện thay mặt những Sở, ban ngành TP.HCM, những Thương Hội công ty vào và ngoài nước, Những cộng đồng – CLB member Thương Hội Công ty TP.TP HCM và Những Công ty bên trên địa phận TP.HCM Hồ nước Chí Minh.

Trên sự kiện, Hiệp Hội Công ty TP.HCM Hồ nước Chí Minh vinh danh KCN Hiệp Phước là 1 trong những vào số 79 công ty đạt được thương hiệu “ Thành phầm – Phục vụ vượt trội năm 2017”. Nơi đây thương hiệu được xét lựa chọn kể từ Hội đồng xét lựa chọn bao gồm Túc trực Thương Hội, Sở Công thương nghiệp, Sở Khoa học tập và Technology và Hội Bảo đảm an toàn Nghĩa vụ và quyền lợi Người tiêu sử dụng Việt nam Nam giới ghi nhận và tôn vinh những Công ty xuất hiện thành phầm, phục vụ vượt trội, tạo nên động lực rộng lớn nhằm mang đến TP. Hồ Chí Minh nối tiếp vượt lên toàn bộ không dễ khăn thử thách vượt qua hội nhập và tăng trưởng.

KCN Hiệp Phước