Nông dân Cần Giuộc bắt đầu vụ lúa mùa – đông xuân

11 Jul by hoangngoclonghcm

Nông dân Cần Giuộc bắt đầu vụ lúa mùa – đông xuân

Nông dân Cần Giuộc bắt đầu vụ lúa mùa – đông xuân

Dân cày Cần thiết Giuộc tiến hành vụ lúa mùa – đông xuân

   Vụ lúa hè thu thời điểm năm 2012 dân cày Cần thiết Giuộc gieo sạ ko hàng loạt, ngày nay bà con cái sẽ thu hoạch rãi rác rưởi bên trên diện tích S sạ sớm, tuy nhiên xuất hiện điểm lúa mới mẻ sống thời điểm đẻ nhánh. Nơi đây ĐK nhằm sâu bệnh dịch thu thập, khiến sợ mang đến vụ lúa sau. Tình hình rầy nâu đem virus vào thời hạn trở lại đây xuất hiện tránh vẫn còn nguy cơ tiềm ẩn tái phân phát bệnh dịch vàng lùn, lùn xoắn lá nếu như ko xuất hiện giải pháp ứng phó ngay lập tức từ trên đầu vụ. Vào Lúc đấy vụ lúa mùa – đông xuân dân cày thông thường gieo trồng những tương đương lúa đặc sản nổi tiếng như Tài Nguyên, Nường Thơm, Nam giới Thơm… là những tương đương xuất hiện thời hạn phát triển lâu năm và nhiễm rầy nâu nặng nề.

   Ngày nay sống rải rác rưởi những xã xuất hiện diện tích S lúa hè thu dân cày tiến hành gieo mạ ghép vụ mùa – đông xuân, địa thế căn cứ tình hình rầy nâu vào đèn và lịch thời vụ của tỉnh, trạm đảm bảo an toàn thực vật thị xã Cần thiết Giuộc khuyến nghị dân cày gieo sạ theo lịch: Mùa một kể từ 20 – 30/7; Mùa nhì kể từ 18 – 28/8; Mùa bố kể từ 15 – 25/9/2012. Khái niệm những xã gieo mạ ghép cũng phải theo dõi diễn thay đổi rầy nâu, gieo mạ và ghép đúng lịch thời vụ né rầy nhằm tránh tối nhiều bệnh dịch vàng lùn, lùn xoắn lá trong tương lai. Bà con cái tránh việc gieo mạ hoặc sạ Lúc không thu hoạch lúa hè thu tách rầy nâu di dời kể từ lúa hè thu lịch sự lúa mùa – đông xuân./.

                                                                                 Phi Phúc – Thất Huy