11 Apr by hoangngoclonghcm

Nông dân chuẩn bị vụ tôm năm 2021

Nông dân chuẩn bị vụ tôm năm 2021

Dân cày sắp đến vụ tôm năm 2021

Nhằm mục tiêu  đáp ứng mang đến vụ nuôi mới nhất  đạt sản phẩm cao, lân cận việc cải tạo ra, xử lý chất lượng thị trường ao nuôi, lựa chọn mua sắm con cái giống như tiện nghi. Người nuôi nên dùng con cái giống như cỡ rộng lớn qua ương chăm sóc; vận dụng những technology tiên tiến và phát triển vào tiến độ nuôi phù phù hợp với ĐK của từng vùng như nuôi tôm nhị thời điểm, dùng dược phẩm sinh học tập xử lý ao nuôi, sử dụng máy mang đến ăn tự động hóa, sục khí ao nuôi….Nhiều hạ tầng nuôi tôm nên links cùng nhau tạo ra Tổng hợp tác tạo ra, phối phù hợp với nhiều doanh nghiệp, công ty đáp ứng con cái giống như, vật tư thủy sản xuất hiện đáng tin tưởng, tiện nghi. Bên cạnh đó, kế tiếp khai triển tiến độ nuôi tôm nước chè hai tránh hóa hóa học.

 19-1-2021 CAN GIUOC NONG DAN CHUAN BI VU TOM 2021.jpg

Dân cày thả nuôi vụ tôm năm 2021

Theo khuyến nghị của nhiều ngành tính năng, vụ tôm năm 2021, dân cày  tiến hành thả nuôi từ thời điểm ngày 4/1-30/11/2021. Mong muốn rằng với việc sắp đến chu đáo của dân cày đồng thời những khuyến nghị, sự tương hỗ của nhiều ngành trình độ chuyên môn, vào vụ tôm 2021 dân cày Cần thiết Giuộc tiếp tục trúng mùa, được giá bán.

Phương Cảnh – Thất Huy