15 Jul by hoangngoclonghcm

Phục tráng giống lúa nam thơm xã Long Phụng

Phục tráng giống lúa nam thơm xã Long Phụng

Phục tráng giống như lúa nam giới thơm xã Long Phụng

   Ngày 3-11-2012 Chống Nông nghiệp kết hợp đồng thời trạm khuyến nông Thị trấn Cần thiết giuộc lựa chọn xã long phụng thực hiện điểm tổ chức triển khai hội thảo chiến lược “Phục tráng giống như lúa nam giới thơm trên ấp chánh nhứt với việc nhập cuộc của bên trên 40 bà con cái vùng quê. Trên buổi hội thảo chiến lược bà con cái dân cày được tham quan tiền nguyên mẫu phục tráng giống như lúa nam giới thơm của hộ Ông Lê Văn Nhỏ nhắn Nhì cùng với 1000m2, và được nghe cán cỗ khuyến nông thị trấn phía dẫn nhiều cách thức lựa lựa chọn giống như lúa tiện nghi, tiến độ canh tác và cơ hội ngăn chặn nhiều căn bệnh thông thường gặp gỡ Lúc gieo trồng. Hiện nay trên toàn xã còn 6 héc-ta dân cày trồng giống như lúa nam giới thơm, nơi đây giống như lúa mùa quang quẻ cảm, thông thường trổ vào vào giữa tháng 9 âm lịch và thu hoạch vào vào cuối tháng 10 âm lịch, yêu thích nghi rộng lớn, tiềm năng hồi phục đảm bảo chất lượng, thời hạn phát triển 105 tới 160 ngày, đến năng suất 3 tới 4 tấn/héc-ta. Qua buổi hội thảo chiến lược này nhằm mục tiêu chuẩn bị những kỹ năng và kiến thức cơ bạn dạng đến bà con cái dân cày vào việc phục tráng lại giống như lúa truyền thống cuội nguồn của địa phương.

                                                       Thất Huy.