Quốc hội thông qua chủ trương thu hồi đất xây sân bay Long Thành

1 Jun by hoangngoclonghcm

Quốc hội thông qua chủ trương thu hồi đất xây sân bay Long Thành

Quốc hội thông qua chủ trương thu hồi đất xây sân bay Long Thành

Quốc hội thông qua chủ trương thu hồi đất xây sân bay Long Thành

Đa số các đại biểu Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về chủ trương thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư nhằm xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành.

Phương án thiết kế kiến trúc sân bay Long Thành. (Ảnh: ACV)

Với tỷ lệ trên 90% tán thành, đa số đại biểu Quốc hội đã bỏ phiếu thông qua Nghị quyết thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Cảng hàng không quốc tế Long Thành vào chiều nay (24/11).

Với 449/463 đại biểu tán thành, đạt tỷ lệ 91,45%, 13 đại biểu không tán thành (2,65%), một đại biểu không biểu quyết (0,2%), Quốc hội đã bấm nút thông qua Nghị quyết.

Theo báo cáo Chính phủ trình Quốc hội, tổng mức đầu tư dự án 22.938 tỉ đồng. Diện tích đất thu hồi là 5.399 ha, trong đó diện tích đất của dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành là 5.000ha, diện tích đất khu tái định cư Lộc An-Bình Sơn là 282,3ha, diện tích đất phân khu 3 của khu tái định cư Bình Sơn là 97ha, diện tích đất khu nghĩa trang là 20ha. Việc thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư tiến hành một lần và hoàn thành trước năm 2021.

Về bố trí vốn, ngoài nguồn vốn 5.000  tỉ đồng đã được Quốc hội bố trí, Nhà nước cũng bố trí bổ sung 15.000 tỉ đồng trong tổng số 80.000  tỉ đồng cho các dự án quan trọng quốc gia theo Nghị quyết số 26/2016 của Quốc hội; 2.938 tỉ đồng từ nguồn thu tiền sử dụng đất, giao đất tái định cư giai đoạn đầu.

Trường hợp không thu đủ từ nguồn thu tiền sử dụng đất, giao đất tái định cư giai đoạn đầu, Chính phủ báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định từ nguồn nằm trong kế hoạch đầu tư trung hạn vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2016-2020.

Đặc biệt, toàn bộ nguồn thu đấu giá quyền sử dụng đất, giao đất tái định cư, cho thuê đất thuộc dự án được hoàn trả vào ngân sách trung ương.

Trước mắt, tỉnh Đồng Nai ưu tiên triển khai trước việc đầu tư xây dựng hạ tầng khu dân cư, tái định cư Lộc An-Bình Sơn; xây dựng nghĩa trang; ưu tiên chi trả bồi thường giải phóng mặt bằng phạm vi giai đoạn 1 của dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành và tiếp tục thu hồi phần diện tích còn lại của Cảng.

Tại kỳ họp Quốc hội 14 này, Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 38/2017/QH14 về việc tách nội dung thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư của dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành thành dự án thành phần. Theo đó, diện tích đất của dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành tiếp tục được khẳng định là 5.000ha.

Theo quy hoạch được duyệt, diện tích đất dành cho Cảng hàng không quốc tế Long Thành là 5.000ha (5kmx10km). Quy mô này được xác định trên cơ sở đầu tư xây dựng 1 sân bay cấp 4F với cấu hình 2 cặp đường cất hạ cánh và khu vực bố trí 4 nhà ga hành khách phục vụ quốc tế và quốc nội (chiều dài đường cất hạ cánh là 4.000m+ bề mặt tiếp cận phần đầu đường cất hạ cánh 3.000mx2=10.000m nằm trong ranh giới cảng hàng không)./. 

Theo TTXVN

Báo Long An