QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT QUY HOẠCH CHI TIẾT ĐƯỜNG VÀNH ĐAI 3

30 Jul by hoangngoclonghcm

QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT QUY HOẠCH CHI TIẾT ĐƯỜNG VÀNH ĐAI 3

QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT QUY HOẠCH CHI TIẾT ĐƯỜNG VÀNH ĐAI 3

Song lập – Tự tại – Niềm hạnh phúc
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Song lập – Tự tại – Niềm hạnh phúc
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

—————

Số: 1697/QĐ-TTg

TP Hà Nội, ngày 28 mon 09 năm 2011

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT QUY HOẠCH CHI TIẾT ĐƯỜNG VÀNH ĐAI 3 – THÀNH PHỐ SÀI GÒN

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Địa thế căn cứ Luật Tổ chức triển khai Chính phủ nước nhà ngày 25 mon 12 năm 2001;

Địa thế căn cứ Thiết kế xây dựng dựng vùng TP.HCM Hồ nước Chí Minh tới năm 2020 và tầm trông tới năm 2050;

Xét đề xuất của Sở trưởng Sở Giao thông vận tải vận tải đường bộ trên tờ trình số 2119/TTr-BGTVT ngày 13 tháng bốn năm 2011 về sự phê duyệt xây dựng liên quan đàng Vòng đai 3 – TP.HCM Hồ nước Chí Minh và văn bạn dạng số 4188/BGTVT-KHĐT ngày 13 mon 7 năm 2011 về sự điều hòa, bổ sung cập nhật tờ trình số 2119/TTr-BGTVT ngày 13 tháng bốn năm 2011,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Thiết kế liên quan đàng Vòng đai 3 – TP.HCM Hồ nước Chí Minh cùng với những nội dung nhà yếu hèn sau:

1. Tiềm năng xây dựng:

– Rõ ràng hóa Thiết kế tăng trưởng giao thông vận tải vận tải đường bộ TP.HCM Hồ nước Chí Minh tới năm 2020 và tầm trông sau năm 2020 sẽ được Thủ tướng tá Chính phủ nước nhà phê duyệt trên Quyết định hành động số 101/QĐ-TTg ngày 22 mon 01 trong năm 2007 và mang lại phép điều hòa xây dựng tuyến phố vòng đai 3, vòng đai 4 trên văn bạn dạng số 1384/TTg-KTN ngày 12 mon 8 năm 2011; vào đấy xác lập phía tuyến, quy tế bào toàn tuyến và xác lập những phân đoạn tuyến ưu tiên dự án nhằm phân tạo thành những dự án công trình bộ phận theo địa phận những tỉnh, nhằm mục đích tăng trưởng kiến trúc giao thông vận tải những địa phương tương quan vào Vùng.

– Là hạ tầng nhằm xác lập mốc lộ giới mang lại những địa phương khai triển những xây dựng tăng trưởng kinh tế tài chính xã hội, xây dựng xây dựng dựng, xây dựng dùng khu đất và những xây dựng không giống xuất hiện tương quan tới tuyến phố.

– Link những tuyến đường đi bộ đường cao tốc, những quốc lộ phía tâm sẽ và đang được khai triển xây dựng dựng nhằm đẩy mạnh hiệu suất cao những tuyến phố này, thêm phần hạn chế hiện tượng ùn tắc giao thông vận tải trung tâm vực nội cỗ, tạo nên ĐK tăng trưởng phục vụ vận tải đường bộ liên vùng thêm phần xúc tiến tăng trưởng kinh tế tài chính trung tâm vực.

2. Nội dung xây dựng:

a) Phạm vi lập xây dựng:

Thiết kế trải qua địa giới hành chủ yếu của 08 quận, thị trấn nằm trong 04 tỉnh, TP.HCM:

– TP.HCM Hồ nước Chí Minh (01 quận và 03 thị trấn): Q9, những thị trấn Củ Chi, Hóc Môn, Bình Chánh.

– Tỉnh Đồng Nai (01 thị trấn): Thị xã Nhơn Trạch.

– Tỉnh Tỉnh Bình Dương (02 thị trấn): Những thị trấn Dĩ An, thị trấn Thuận An.

– Tỉnh Long An (01 thị trấn): Thị xã Bến Lức.

b) Phía tuyến:

– Điểm đầu tuyến: Trên lý trình tầm Km 38 + 500 (lý trình đàng đường cao tốc Bến Lức – Long Thành).

– Điểm cuối tuyến: Trên lý trình Km 0 + 000 (lý trình đàng đường cao tốc Bến Lức – Long Thành).

– Tổng chiều lâu năm Vòng đai 3 tầm 89,3 km, vào đấy thực hiện mới mẻ tầm 73 km; đoạn Mỹ Phước – Tân Vạn lâu năm 16,3 km hiện nay đang được được tỉnh Tỉnh Bình Dương dự án.

– Phía tuyến ví dụ như sau:

Lối Vòng đai 3 – TP.HCM Hồ nước Chí Minh tiến hành trên Km 38 + 500 lý trình đàng đường cao tốc Bến Lức – Long Thành (trung tâm vực Nhơn Trạch), tuyến phía lên phía Bắc vượt lên trước sông Đồng Nai trên cầu Nhơn Trạch, giao giảm đàng đường cao tốc TP.HCM Hồ nước Chí Minh – Long Thành – Dầu Giây (trên tầm Km 8 + 772), giao giảm quốc lộ 1A (xa lộ TP Hà Nội) trên Trung tâm vực Tân Vạn, tuyến đường trùng đàng Tân Vạn – Mỹ Phước, tới Bình Chuẩn chỉnh tuyến rẽ trái giao quốc lộ 13 (trên tầm Km 14 + 200 – lý trình quốc lộ 13) trên thị xã Thủ Dầu Một, vượt lên trước sông Thành Phố Hồ Chính Minh (cầu Bình Gởi cơ hội cảng Bà Lụa hiện nay hữu về phía hạ lưu tầm 500 m), giảm quốc lộ 22 trên thị trấn Hóc Môn (Trung tâm công nghiệp Tân Hiệp) trên lý trình Km 8 + 800 theo lý trình quốc lộ 22, đi tuy nhiên tuy nhiên Kênh An Hạ, qua Trung tâm công nghiệp Mỹ Yên – Tân Bửu về điểm cuối giao cùng với đàng đường cao tốc TP.HCM Hồ nước Chí Minh – Trung Lương và đàng đường cao tốc Bến Lức – Long Thành.

c) Công trình xây dựng bên trên tuyến:

– Xây dựng dựng 10 nút giao liên thông và xây dựng dựng những cầu vượt lên trước trực thông, hầm chui nhằm đáp ứng tương tác giao thông vận tải nhì mặt đàng được thuận tiện.

– Xây dựng dựng tập hợp quản trị giao thông vận tải thông thái.

d) Quy tế bào và yêu cầu nghệ thuật:

– Lối đường cao tốc vòng đai:

+ Quy tế bào: Mặt phẳng cắt ngang 6 – 8 làn xe pháo đường cao tốc xuất hiện đàng tuy nhiên hành nhì mặt và những hiên nhà nhằm sắp đặt cây trái, những dự án công trình hạ tầng nghệ thuật, dự trữ mở rộng lớn. Tổng chiều rộng lớn mặt phẳng cắt ngang rộng lớn nhất tầm 121,5 m. Một vài địa điểm nổi bậc xuất hiện thể thu hẹp phần dải dự trữ (Liên quan như Phụ lục I tất nhiên Quyết định hành động này);

+ Yêu cầu nghệ thuật: Lối đường cao tốc loại A; véc tơ vận tốc tức thời thiết lập 100 km/h theo yêu cầu thiết lập đàng đường cao tốc TCVN 5729 – 97.

– Lối tuy nhiên hành: Quy tế bào xuất hiện tối thiểu 2 làn xe pháo yêu cầu TCVN 4054 – 05 hoặc TCXDVN 104 – 2007. Lối tuy nhiên hành tiếp tục được dự án phân kỳ tùy từng thị hiếu vận tải đường bộ, sự tăng trưởng những khu đô thị nhì mặt và tiếp tục được xem toán, hoạch định ví dụ vào thời kỳ lập dự án công trình dự án.

đ) Diện tích S cướp khu đất:

Diện tích S khu đất sở hữu nhằm xây dựng dựng tuyến phố theo xây dựng tầm 938 héc-ta, vào đấy diện tích S sở hữu bên trên từng địa phương dự loài kiến như sau: TP.HCM Hồ nước Chí Minh tầm 611 héc-ta; tỉnh Đồng Nai tầm 124 héc-ta; tỉnh Tỉnh Bình Dương tầm 154 héc-ta; tỉnh Long An tầm 49 héc-ta.

e) Tiến trình thực hiện nay:

– Dựa vào thị hiếu vận tải đường bộ, tiềm năng kêu gọi nguồn ngân sách phân phân tách dự án công trình Vòng đai 3 thành những dự án công trình bộ phận vận hành song lập theo địa giới hành chủ yếu những tỉnh hoặc những trục giao thông vận tải sẽ xuất hiện nhằm đẩy mạnh hiệu suất cao dự án. Tiến trình xây dựng dựng của những bộ phận được liên quan vào Phụ lục II phát hành tất nhiên Quyết định hành động này.

– Tiến trình xây dựng dựng của từng dự án công trình bộ phận xuất hiện thể được điều hòa tương thích theo tình hình tăng trưởng kinh tế tài chính – xã hội ví dụ vào từng thời kỳ.

g) Nguồn ngân sách dự án:

Thị hiếu bản chất dự án toàn cảnh đàng Vòng đai 3 – TP.HCM Hồ nước Chí Minh tầm 55.805 tỷ VNĐ (phần ngân sách đầu tư này sẽ không gồm có ngân sách đầu tư xây dựng dựng những cầu vượt lên trước trực thông của những tuyến phố đang được lập xây dựng và tiếp tục được dự án xây dựng dựng theo nguồn ngân sách của những dự án công trình này).

– Nguồn ngân sách kể từ ngân sách quốc gia; trái khoán Chính phủ nước nhà, ODA.

– Nguồn ngân sách kể từ khai quật quỹ khu đất của những địa phương xuất hiện tuyến phố trải qua.

– Nguồn ngân sách kêu gọi kể từ cá nhân.

Điều 2. Tổ chức triển khai thực hiện nay

1. Sở Giao thông vận tải vận tải đường bộ:

– Phụ trách quản trị và tổ chức triển khai thực hiện nay xây dựng theo công dụng của ngành.

– Tổ chức lập, phê duyệt dự án công trình dự án (từng dự án công trình bộ phận theo Phụ lục II) và giao mang lại những địa phương nhằm nhà động lôi kéo, kêu gọi nguồn ngân sách dự án xây dựng dựng những dự án công trình, vào đấy ưu tiên khai quật quỹ khu đất.

– Thực hiện nay công dụng quản trị quốc gia vào thời kỳ vận hành, khai quật.

– Nhà trì thẩm định Tập hợp giao thông vận tải thông thái (ITS) nhằm đáp ứng đồng hóa bên trên toàn tuyến.

– Phối phù hợp với Sở Plan và Dự án, Sở Trung tâm tài chính và những địa phương nhằm bằng phẳng phân chia bản chất ngân sách mỗi năm, kêu gọi nguồn ngân sách ODA và những nguồn ngân sách không giống nhằm thực hiện nay dự án.

2. Những Sở, ngành tương quan: Theo công dụng, trọng trách, quyền hạn của tôi xuất hiện trách nhiệm phối phù hợp với Sở Giao thông vận tải vận tải đường bộ và Ủy ban quần chúng. # những tỉnh, TP.HCM vào thời kỳ thực hiện nay xây dựng, đáp ứng tính thống nhất, đồng hóa cùng với những Sách lược, Thiết kế và plan xuất hiện tương quan.

3. Ủy ban quần chúng. # những tỉnh, TP.HCM:

– Tổ chức triển khai quản trị quỹ khu đất và khai triển những dự án công trình bộ phận xuất hiện đầy đủ ĐK.

– Bên trên hạ tầng xây dựng này và dự án công trình dự án được phê duyệt, nhà động lôi kéo, kêu gọi những nguồn ngân sách nhằm dự án xây dựng dựng, vào đấy ưu tiên khai quật quỹ khu đất;

– Phối phù hợp với Sở Giao thông vận tải vận tải đường bộ vào thời kỳ quản trị, khai quật đàng Vòng đai 3 bên trên địa phận.

– Phụ trách thông tin về xây dựng tuyến phố Vòng đai 3 bên trên địa phận những địa phương, xuất hiện plan sắp đặt và quản trị quỹ khu đất dành riêng mang lại tuyến phố; tổ chức thanh tra rà soát điều hòa những xây dựng, dự án công trình bên trên địa phận địa phương nhằm phù phù hợp với xây dựng nêu bên trên và xây dựng quỹ khu đất phù hợp nhằm khai quật tạo nên nguồn ngân sách dự án dự án công trình.

Điều 3. Quyết định hành động này xuất hiện hiệu lực thực thi hiện hành thực hành Tính từ lúc ngày ký.

Điều 4. Những Sở trưởng, Thủ trưởng cơ sở ngang Sở, Thủ trưởng cơ sở nằm trong Chính phủ nước nhà, Quản trị Ủy ban quần chúng. # những tỉnh, TP.HCM trực nằm trong TW phụ trách thực hành Quyết định hành động này./.

 
KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG

Hoàng Trung Hải

 

Điểm nhận:
– Ban Túng bấn thư TW Đảng;
– Thủ tướng tá, những Phó Thủ tướng tá Chính phủ nước nhà;
– Những Sở, cơ sở ngang Sở, cơ sở nằm trong CP;
– Văn chống BCĐTW về chống, kháng tham nhũng;
– HĐND, Ủy Ban Nhân Dân những tỉnh: Tỉnh Bình Dương, Đồng Nai, Long An và TP.HCM Hồ nước Chí Minh;
– Văn chống TW và những Ban của Đảng;
– Văn chống Quản trị nước;
– Hội đồng Dân tộc bản địa và những Ủy ban của Quốc hội;
– Văn chống Quốc hội;
– Tòa án quần chúng. # vô thượng;
– Viện Kiểm sát quần chúng. # vô thượng;
– Truy thuế kiểm toán Nước non;
– UB Giám sát trung tâm tài chính Vương quốc;
– UBTW Mặt trận Tổ quốc Việt nam Phái nam;
– Cơ sở TW của những đoàn thể;
– Ngân hàng nhà nước Nước non Việt nam Phái nam;
– Ngân khố Nước non, TW địa phương;
– VPCP: BTCN, những PCN, Cổng TTĐT, những Vụ, Viên, đơn vị chức năng trực nằm trong, Công văn;
– Lưu: Văn thư, KTN (5b).
    

 

PHỤ LỤC I

QUY MÔ MẶT CẮT NGANG ĐƯỜNG VÀNH ĐAI 3 THÀNH PHỐ SÀI GÒN
(Phát hành tất nhiên Quyết định hành động số 1697/QĐ-TTg ngày 28 mon 9 năm 2011 của Thủ tướng tá Chính phủ nước nhà)

1. Quy tế bào 6 làn xe pháo:

a) Lúc đi bên trên mặt khu đất

* Phần đàng tuyến chủ yếu:

– 6 làn xe pháo (từng chiều 3 làn, rộng lớn 3,75 m/làn): 6 x 3,75 = 22,50 m

– 2 làn giới hạn xe pháo khẩn cung cấp (từng chiều 1 làn): 2 x 3,00 = 6,00 m

– Dải phân cơ hội thân 2D xe pháo: 1 x 3,00 = 3,00 m

– 2 dải thông thoáng sát dải phân cơ hội: 2 x 0,75 = 1,50 m

* Phần xe pháo láo hợp:

– 4 làn xe pháo láo hợp (từng chiều 2 làn, rộng lớn 3,5 m): 4 x 3,50 = 14,00 m

– 2 dải phân cơ hội thân phần đường cao tốc và phần xe pháo láo hợp, ít nhất rộng lớn 2 m/dải: 2 x 2,0 = 4,00 m

– 4 dải thông thoáng sát những dải phân cơ hội và vỉa hè: 4 x 0,50 = 2,00 m

– Vỉa hè nhì mặt: 2 x 7,00 = 14,00 m

Tổng chiều rộng lớn nền đàng: 67,00 m

b) Cầu cạn hoặc cầu vượt lên trước nút giao (2 cầu riêng không liên quan gì đến nhau mang lại từng chiều xe pháo)

– 4 làn xe pháo (từng làn rộng lớn 3,75 m): 4 x 3,75 = 15,00 m

– 1 làn giới hạn xe pháo khẩn cung cấp: 1 x 3,00 = 3,00 m

– 1 dải thông thoáng sát lan can: 1 x 0,75 = 0,75 m

– Lan can 2 mặt: 2 x 0,50 = 1,00 m

Tổng chiều rộng lớn của một cầu mang lại một chiều xe pháo: 16,00 m

– Tầm hở thân 2 cầu: 2,00 m

Tổng chiều rộng lớn sở hữu của 2 cầu: 34,00 m

* Phần xe pháo láo hợp đi thấp:

– 4 làn xe pháo láo hợp dọc mặt xông 2 cầu (từng chiều 2 làn): 4 x 3,50 = 14,00 m

– 2 dải bó vỉa sát mép phía bên ngoài cầu: 2 x 1,50 = 3,00 m

– 4 dải thông thoáng sát vỉa hè: 4 x 0,50 = 2,00 m

– Vỉa hè 2 mặt: 2 x 7,00 = 14,00 m

Tổng chiều rộng lớn cầu và đàng: 67,00 m

c) Cầu vượt lên trước sông

* Phần đường cao tốc (2 cầu riêng không liên quan gì đến nhau mang lại từng chiều xe pháo):

– 3 làn xe pháo (từng làn rộng lớn 3,75 m): 3 x 3,75 = 11,25 m

– 1 làn giới hạn xe pháo khẩn cung cấp: 1 x 3,00 = 3,00 m

– 1 dải thông thoáng sát lan can: 1 x 0,75 = 0,75 m

– Lan can 2 mặt: 2 x 0,50 = 1,00 m

Tổng chiều rộng lớn của một cầu mang lại một chiều xe pháo: 16,00 m

– Tầm hở thân 2 cầu: 2,00 m

Tổng chiều rộng lớn sở hữu của 2 cầu: 34,00 m

* Phần xe pháo láo hợp (2 cầu riêng không liên quan gì đến nhau mang lại từng chiều xe pháo):

– 2 làn xe pháo láo hợp (từng làn rộng lớn 3,50 m): 2 x 3,50 = 7,00 m

– 2 dải thông thoáng: 2 x 0,50 = 1,00 m

– Lề cỗ hành: 1 x 3,00 = 3,00 m

– Lan can 2 mặt: 2 x 0,50 = 1,00 m

Tổng chiều rộng lớn của một cầu mang lại một chiều xe pháo: 12,00 m

– Tầm hở thân 2 cầu: 2 x 2,00 = 4,00 m

Tổng chiều rộng lớn sở hữu của cầu: 62,00 m

2. Quy tế bào 8 làn xe pháo:

a) Lúc đi bên trên mặt khu đất

* Phần đàng tuyến chủ yếu:

– 8 làn xe pháo (từng chiều 4 làn, rộng lớn 3,75 m/làn): 8 x 3,75 = 30,00 m

– 2 làn giới hạn xe pháo khẩn cung cấp (từng chiều 1 làn): 2 x 3,00 = 6,00 m

– Dải phân cơ hội thân 2D xe pháo: 1 x 3,00 = 3,00 m

– 2 dải thông thoáng sát dải phân cơ hội: 2 x 0,75 = 1,50 m

* Phần xe pháo láo hợp:

– 4 làn xe pháo láo hợp (từng chiều 2 làn, rộng lớn 3,5 m): 4 x 3,50 = 14,00 m

– 2 dải phân cơ hội thân phần đường cao tốc và phần xe pháo láo hợp, ít nhất rộng lớn 2m/dải: 2 x 2,0 = 4,00 m

– 4 dải thông thoáng sát những dải phân cơ hội và vỉa hè: 4 x 0,50 = 2,00 m

– Vỉa hè 2 mặt: 2 x 7,00 = 14,00 m

Tổng chiều rộng lớn nền đàng: 74,50 m

b) Cầu cạn hoặc cầu vượt lên trước nút giao (2 cầu riêng không liên quan gì đến nhau mang lại từng chiều xe pháo)

– 4 làn xe pháo (từng làn rộng lớn 3,75 m): 4 x 3,75 = 15,00 m

– 1 làn giới hạn xe pháo khẩn cung cấp: 1 x 3,00 = 3,00 m

– 1 dải thông thoáng sát lan can: 1 x 0,75 = 0,75 m

– Lan can 2 mặt: 2 x 0,50 = 1,00 m

Tổng chiều rộng lớn của một cầu mang lại một chiều xe pháo: 19,75 m

Tầm hở thân 2 cầu: 2,00 m

Tổng chiều rộng lớn sở hữu của 2 cầu: 41,50 m

* Phần xe pháo láo hợp đi thấp:

– 4 làn xe pháo láo hợp dọc mặt xông 2 cầu (từng chiều 2 làn): 4 x 3,50 = 14,00 m

– 2 dải bó vỉa sát mép phía bên ngoài cầu: 2 x 1,50 = 3,00 m

– 4 dải thông thoáng sát vỉa hè: 4 x 0,50 = 2,00 m

– Vỉa hè 2 mặt: 2 x 7,00 = 14,00 m

Tổng chiều rộng lớn cầu và đàng: 74,50 m

c) Cầu vượt lên trước sông

* Phần đường cao tốc (2 cầu riêng không liên quan gì đến nhau mang lại từng chiều xe pháo):

– 4 làn xe pháo (từng làn rộng lớn 3,75 m): 4 x 3,75 = 15,00 m

– 1 làn giới hạn xe pháo khẩn cung cấp: 1 x 3,00 = 3,00 m

– 1 dải thông thoáng sát lan can: 1 x 0,75 = 0,75 m

– Lan can 2 mặt: 2 x 0,50 = 1,00 m

Tổng chiều rộng lớn của một cầu mang lại một chiều xe pháo: 19,75 m

Tầm hở thân 2 cầu: 2,00 m

Tổng chiều rộng lớn sở hữu của 2 cầu: 41,50 m

* Phần xe pháo láo hợp (2 cầu riêng không liên quan gì đến nhau mang lại từng chiều xe pháo):

– 2 làn xe pháo láo hợp (từng làn rộng lớn 3,50 m): 2 x 3,50 = 7,00 m

– 2 dải thông thoáng: 2 x 0,50 = 1,00 m

– Lề cỗ hành: 1 x 3,00 = 3,00 m

– Lan can 2 mặt: 2 x 0,50 = 1,00 m

Tổng chiều rộng lớn của một cầu mang lại một chiều xe pháo: 12,00 m

Tầm hở thân 2 cầu: 2 x 2,00 = 4,00 m

Tổng chiều rộng lớn sở hữu của cầu: 69,50 m 
 

PHỤ LỤC II

TỔNG MỨC ĐẦU TƯ VÀ TIẾN ĐỘ XÂY DỰNG ĐƯỜNG VÀNH ĐAI 3 THÀNH PHỐ SÀI GÒN
(Phát hành tất nhiên Quyết định hành động số 1697/QĐ-TTg ngày 28 mon 9 năm 2011 của Thủ tướng tá Chính phủ nước nhà)

TT

Dự án công trình bộ phận/đoạn

Chiều lâu năm (km)

TMĐT (dự tính) (tỷ VNĐ)

Tiến trình thực hiện nay thời kỳ 1

1

Đoạn đường cao tốc Bến Lức – Long Thành (Nhơn Trạch) – quốc lộ 1A (Tân Vạn)

26,3

14.749

Hoàn thiện trước năm 2017

2

Đoạn quốc lộ 22 – đường cao tốc TP.HCM Hồ nước Chí Minh – Trung Lương

29,2

16.375

Hoàn thiện trước năm 2019

3

Đoạn Bình Chuẩn chỉnh – quốc lộ 22

17,5

9.814

Hoàn thiện trước năm 2020

 

KCN Hiệp Phước