Tag: Căng Thẳng Thương Mại

1 Oct Tags: , , , ,

Tăng cường hợp tác Mỹ-Trung sẽ có lợi cho cả nhiều quốc gia khác

Báo cáo của Viện Kinh tế hội đồng Vịnh San Francisco thừa nhận những khó khăn hiện nay trong quan hệ Mỹ-Trung, đặc biệt là những bất đồng thương mại, cuộc chiến thuế quan do chính quyền Mỹ khởi xướng.