Tag: Quốc khánh 2-9

9 Oct Tags: , , , , , , , ,

Trang trọng Lễ kỷ niệm Quốc khánh 2/9 tại Thụy Sĩ

Quốc khánh lần thứ 75 của Việt Nam trùng với năm Chủ tịch ASEAN và nhiệm kỳ tại Hội đồng Bảo an, điều này cho thấy sự hiện diện ngày càng mạnh mẽ của Việt Nam trên trường quốc tế.

26 Aug Tags: , , , , , ,

Long An vững vàng trên đường phát triển

Phát huy tinh thần, truyền thống vẻ vang của Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9, Long An tiếp tục ra sức phấn đấu, nỗ lực kiến thiết, xây dựng tỉnh nhà phát triển nhanh, bền vững, góp phần chung vào công cuộc đổi mới, xây dựng quê hương, đất nước giàu đẹp.