31 Jan by hoangngoclonghcm

Thành lập Hợp tác xã nông nghiệp

Xây dựng Liên minh xã nông nghiệp

Liên minh xã tạo ra thương nghiệp và phục vụ nông nghiệp tổ hợp BM ECO, địa điểm trên đàng Mười Cày, tổ 10, ấp Phú Thành, xã Phước Lý, bản chất điều lệ 8 tỷ việt nam đồng, vận hành cùng với 20 ngành, nghề tạo ra marketing bao gồm: tạo ra, đóng góp gói, mua và bán lúa, gạo, tạo ra, mua và bán rau xanh trái cây, tạo ra trồng và mua và bán cây như thể, phân tử như thể, phục vụ trồng hoa kiểng đáp ứng những công trình xây dựng nước non và quần chúng, mua và bán vật tư nông nghiệp, trang bị và phụ tùng máy nông nghiệp, lắp ráp mái ấm màng, mái ấm lưới, tập hợp tưới nước tự động hóa….. Những bước đầu xây dựng, liên minh xã bao gồm 7 member. Người thay mặt đại diện theo pháp lý của liên minh xã là bà Trần Kim Nga được thai lưu giữ chuyên dụng cho quản trị hội đồng quản lí trị, kiêm giám đốc.

 20211224_140912.jpg

 20211224_141352.jpg

Việc xây dựng liên minh xã tạo ra thương nghiệp và phục vụ nông nghiệp tổ hợp BM ECO nhằm mục đích tạo ra ĐK làm cho xong việc thực hiện mang đến người làm việc trên địa phương xuất hiện thu nhập nhằm nâng lên thiên nhiên, bao tiêu thành phầm nông nghiệp mang đến người dân, tăng nhanh công tác làm việc gửi giao khoa học tập kỷ thuât phần mềm technology cao vào tạo ra nông nghiệp, nâng lên tiện nghi thành phầm nông nghiệp thêm phần vào việc tăng trưởng tài chính – xã hội của xã mái ấm , thực hiện tại thắng lợi quyết nghị đảng cỗ xã sẽ đưa ra, nâng hóa học xã văn hóa truyền thống, xã vùng quê mới nhất, tiến cho tới xây dựng dựng thành công xuất sắc xã vùng quê mới nhất nâng lên vào năm 2023.

Ngọc Hồ nước