Thông báo về việc thực hiện Kiểm Tra Môi Trường các DN tại KCN Hiệp Phước

9 Dec by hoangngoclonghcm

Thông báo về việc thực hiện Kiểm Tra Môi Trường các DN tại KCN Hiệp Phước

Thông báo về việc thực hiện Kiểm Tra Môi Trường các DN tại KCN Hiệp Phước

Thực hiện nay đánh giá việc chấp hành pháp lý về bảo đảm an toàn thị trường nhiều công ty vào trung tâm Công nghiệp Hiệp Phước.

Theo nội dung Quyết định hành động điều tra số 150/QĐ-TT ngày thứ 8/09/2010, Điều tra Ban quản trị nhiều KCXvàamp;công nhân Tp.Sài Gòn tiếp tục tổ chức đánh giá việc chấp hành Pháp lý về bảo đảm an toàn thị trường trên nhiều Công ty vào KCN Hiệp Phước. Nội dung ví dụ như sau:
–   Chính sách đánh giá      :   Thông tin trước
–   Đối tượng người sử dụng đánh giá :   Theo Tệp tin gắn kèm
–   Thời hạn đánh giá  :   Từ thời điểm ngày 15/09/2010 tới 14/10/2010 

–   Bộ phận đoàn đánh giá:
     •   Ông Trần Thanh Tùng   – Thanh Tra Ban quản trị   – Tổ trưởng;
     •   Ông Cao Văn Hào          – Thanh Tra Ban quản trị   – Member;
     •   Ông Phan Anh Dũng     – Thanh Tra Ban quản trị    – Member;
     •   Thay mặt Chống Quản trị thị trường                         – Member;
     •   Thay mặt Chống Thay mặt                                            – Member;
     •   Thay mặt Công ty lớn CP KCN Hiệp Phước          – Member

–   Nội dung đánh giá:
     •   Đánh giá việc chấp hành pháp lý về bảo đảm an toàn thị trường trên nhiều Công ty đang được vận hành;
     •   Lấy mẫu, phân tách hóa học thải (nước thải, khí thải, hóa học thải rắn);
     •   Lời khuyên nhiều giải pháp xử lý và xử lý hành động vi phạm hành chủ yếu về nghành nghề bảo đảm an toàn thị trường.

Nhằm buổi thao tác làm việc đạt thành quả, ý kiến đề xuất Quý Công ty vận hành thông thường và cử nhân viên xuất hiện trách nhiệm thao tác làm việc cùng với Đoàn.

Nội dung quyết định hành động kể từ ban quản trị trung tâm chiết xuất và công nghiệp ( download tại đây)

Trân trọng thông tin.
 

KCN Hiệp Phước