Thông tin, khuyến cáo sản xuất lúa vụ hè thu năm 2022

30 Jun by hoangngoclonghcm

Thông tin, khuyến cáo sản xuất lúa vụ hè thu năm 2022

Tin tức, khuyến nghị phát triển lúa vụ hè thu năm 2022

Từ đó, người dân canh tác lúa cần thiết thực hiện nay chất lượng nhiều việc làm sau:

1. Khẩn trương dọn dẹp đồng ruộng, cày xới, cải tạo nên, phơi khu đất.

2. Gieo sạ tuân hành sườn lịch thời vụ theo khuyến nghị của cơ sở tác dụng, thích hợp tình hình không khí, lượng mưa và nhà động né rầy. Rõ ràng: bên trên địa phận thị xã tổ chức triển khai gieo sạ thành 02 mùa như sau:

+ Mùa 1: Kể từ 18/5 –  28/5/2022 dương lịch (18/4 –  28/4/2022 âm lịch).

+ Lag̣t 2: Kể từ 15/6 –  25/6/2022 dương lịch (17/5 – 27/5/2022 âm lịch).

Khái niệm nhiều xã Tân Tập, Đông Thạnh là vùng bị nhiễm phèn, mặn trước lúc gieo sạ cần thiết thu hút công tác làm việc cày, xới cọ mặn, tăng nhanh bón vôi, phân lân nhằm cải tạo nên phèn, chỉ gieo sạ lúc nhà động được mối cung cấp nước và thực hiện nay xổ xả phèn nhằm tách thiệt sợ hãi.

3. Gieo sạ triệu tập, hàng loạt nhằm nhà động vào công tác làm việc thay đổi nước, quản trị sâu bệnh dịch, địch sợ hãi; vô cùng ko gieo sạ tự động vạc, phân tán.

4. Dùng phân tử lúa giống như cấp cho xác nhận trở lên trên, xuất hiện nơi sản xuất rõ nét kể từ nhiều hạ tầng được mang lại giống như đáng tin tưởng, ko dùng giống như lúa ko rõ xuất xứ, nguồn gốc xuất xứ.

Ưu tiên gieo sạ nhiều giống như lúa tiện nghi cao, xuất hiện mức độ phòng Chịu cùng với hạn, mặn, phù phù hợp với ĐK thổ nhưỡng địa phương như: ST 24, ST 25, RVT, OM 4900, OM 6976, OM 1352, OM 5451

5. Lượng giống như gieo sạ:

– Công thức sạ thô bừa lấp, lượng giống như gieo sạ kể từ 120 – 140 kilogam/héc-ta.

– Công thức sạ mọng, lượng giống như gieo sạ 80 kilogam/héc-ta.

Ưu tiên vận dụng cách thức sạ mọng nhằm tránh lượng giống như gieo sạ, tránh cỏ dở người và khử lúa lộn, nhằm lúa lên đều, tránh công tỉa dặm.

6. Tăng nhanh dùng phân cơ học, dược phẩm sinh học tập nhằm cải tạo nên khu đất, tránh lượng phân bón chất hóa học dùng, dùng phân bón tiết kiệm ngân sách hiệu suất cao nhằm tránh ngân sách và giá chỉ thành phát triển.

PHÒNG NÔNG NGHIÊP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN