Tổng thống Liban kêu gọi Liên hợp quốc và cộng đồng quốc tế hỗ trợ

19 Jun by hoangngoclonghcm

Tổng thống Liban kêu gọi Liên hợp quốc và cộng đồng quốc tế hỗ trợ

Tổng thống Liban kêu gọi Liên hợp quốc và cộng đồng quốc tế hỗ trợ

Tổng thống Liban lôi kéo Phối hợp quốc và hiệp hội cộng đồng quốc tế tương hỗ

Vào một tuyên cha, ông Aoun mang lại rằng sự tương hỗ này rất cần được thực hiện nay trải qua sự liên minh nghiêm ngặt thân hiệp hội cộng đồng quốc tế và Phối hợp quốc.

Khói lửa bốc lên từ hiện trường vụ hỏa hoạn ở cảng Beirut, Liban ngày 10/9/2020. (Ảnh: THX/TTXVN)

Sương lửa bốc lên kể từ hiện nay ngôi trường vụ hỏa thiến sống cảng Beirut, Liban ngày 10/9/2020. (Hình ảnh: THX/TTXVN)

Tổng thống Liban, ông Michel Aoun ngày 18/9 mang lại hoặc nước này trở nên cần thiết sự tương hỗ rộng lớn rộng kể từ hiệp hội cộng đồng quốc tế và nhiều ban ngành Phối hợp quốc nhằm xuất hiện thể vượt lên nhiều cuộc rủi ro.

Vào một tuyên cha, ông Aoun mang lại rằng sự tương hỗ này rất cần được thực hiện nay trải qua sự liên minh nghiêm ngặt thân hiệp hội cộng đồng quốc tế và Phối hợp quốc, sát bên sự kết hợp mạnh mẽ và uy lực cùng với nhiều ban ngành chính phủ nước nhà, kể từ cứu giúp trợ nhân đạo mang lại cho tới bảo vệ ổn định định tài chính xã hội, đôi khi xúc tiến phía cho tới tăng trưởng vững chắc như mong ngóng nhằm mục tiêu làm cho xong nhiều yếu tố ngày nay, và sắp tới thỏa mãn nhu cầu nhiều đòi hỏi vào sau này.

Tuyên bố của ông Aoun được mang ra trên Hội nghị quốc tế lần loại tám về tăng trưởng vững chắc được tổ chức triển khai trực tuyến nhằm mục tiêu thảo luận về kết quả của dịch COVID-19 và nhiều cách nhằm đạt được nhiều tiềm năng tăng trưởng vững chắc vào thập kỷ cho tới.

Theo Tổng thống Liban, thiệt sợ hãi trung tâm tài chính kể từ nhiều vụ nổ vừa mới đây sống nước này lên tới mức 4,5 tỷ USD và ngân sách mang lại tái thiết là 2 tỷ USD.

Ông Aoun cảnh báo rằng những ưu tiên của Liban là tương hỗ người dân dễ dẫn đến tổn hại nhất tái xây dựng dựng tầm 200.000 mái ấm sống bị hư sợ hãi vào nhiều vụ nổ, sát bên việc tái thiết cảng Beirut, bản chất là hạ tầng hạ tầng sinh sống còn khái niệm vương quốc này.

Theo TTXVN (BĐT tổ hợp)

Báo Long An