Trang trọng Lễ kỷ niệm Quốc khánh 2/9 tại Thụy Sĩ

9 Oct by hoangngoclonghcm

Trang trọng Lễ kỷ niệm Quốc khánh 2/9 tại Thụy Sĩ

Trang trọng Lễ kỷ niệm Quốc khánh 2/9 tại Thụy Sĩ

Quý phái Lễ kỷ niệm Quốc khánh 2/9 trên Thụy Sĩ

Quốc khánh lần loại 75 của Việt nam Phái nam trùng cùng với năm Quản trị ASEAN và nhiệm kỳ trên Hội đồng Bảo vệ, điều này đến thấy sự hiện nay diện trở nên mạnh mẽ và uy lực của Việt nam Phái nam bên trên ngôi trường quốc tế.

Những đại biểu trên lễ kỷ niệm. (Hình ảnh: Ngọc Anh/TTXVN)

Theo phóng viên báo chí TTXVN trên Geneva, nhân ngày 75 năm Quốc khánh nước Cùng hòa xã hội công ty nghĩa Việt nam Phái nam (2/9/1945-2/9/2020), Phái bộ túc trực Việt nam Phái nam sát bên Phối hợp quốc, Tổ chức triển khai Thương nghiệp Trái đất (WTO) và nhiều tổ chức triển khai quốc tế không giống trên Geneva (Thụy Sĩ) sẽ quý phái tổ chức triển khai Lễ kỷ niệm trên trụ sở Phái bộ.

Trưởng Phái bộ Cùng hòa Dân công ty Dân chúng Lào sát bên Phối hợp quốc và nhiều tổ chức triển khai quốc tế không giống trên Geneva, Đại sứ Kham-Inh Khitchadeth thuộc nhiều cán cỗ, nhân viên cấp dưới nước ngoài giao Lào ngày một/9 sẽ cho tới chúc mừng Quốc khánh Việt nam Phái nam.

Tuyên bố nhân ngày này, Đại sứ Lê Thị Tuyết Mai, Trưởng Phái bộ Việt nam Phái nam trên Geneva sẽ điểm lại những bước tiến bên trên con phố 75 năm cơ hội mạng quang vinh vươn cho tới tiềm năng “dân nhiều, nước mạnh, dân công ty, công bình, văn minh,” Từ đó Việt nam Phái nam sẽ đạt được không ít thành tựu trọng điểm cùng với phát triển tài chính trực tiếp giữ lại sống nút tương đối cao, cuộc sống quần chúng được nâng cao; ổn định định chủ yếu trị-xã hội được lưu giữ vững vàng; quốc phòng-an ninh được đáp ứng; thiết chế pháp lý trở nên hoàn mỹ; mở rộng lớn mối liên hệ đối nước ngoài, công ty động hội nhập quốc tế và đóng góp góp tích rất, xuất hiện trách nhiệm đến độc lập, liên minh trên trung tâm vực và bên trên toàn thị trường quốc tế.

Đại sứ Kham-Inh Khitchadeth, Trưởng Phái bộ túc trực Lào trên Geneva chúc mừng 75 năm Quốc khánh Việt nam Phái nam. (Hình ảnh: Tố Uyên/TTXVN)

Nhấn mạnh vấn đề về thành tựu của Việt nam Phái nam được các bạn bè toàn cầu hoan nghênh, Đại sứ đến biết Tổng thư ký Phối hợp quốc Antonio Guterres ngày 27/8 sẽ tuyên bố định hình cao những đóng góp góp của Việt nam Phái nam vào trong cả đoạn đường nhập cuộc Phối hợp quốc từ thời điểm năm 1977, nêu rõ Việt nam Phái nam đón đầu vào việc đạt nhiều Tiềm năng tăng trưởng của Phối hợp quốc, tích rất nhập cuộc giữ giàng độc lập, bình yên.

Quốc khánh lần loại 75 của Việt nam Phái nam trùng cùng với năm Quản trị ASEAN và nhiệm kỳ trên Hội đồng Bảo vệ. Vấn đề này đến thấy sự hiện nay diện trở nên mạnh mẽ và uy lực của Việt nam Phái nam bên trên ngôi trường quốc tế.

Đại sứ Lê Thị Tuyết Mai nhấn mạnh, nhiều cán cỗ Phái bộ Việt nam Phái nam sát bên Phối hợp quốc và nhiều tổ chức triển khai quốc tế không giống trên Geneva thay mặt đại diện đến Đảng và Việt nam sẽ và đang được tăng mạnh đối nước ngoài của Việt nam Phái nam trên TT của đối nước ngoài nhiều phương, nỗ lực khai triển đàng lối đối nước ngoài song lập, tự động công ty, phong phú hóa, nhiều phương hóa vào mối liên hệ đối nước ngoài; công ty động và tích rất hội nhập quốc tế; là các bạn, là đối tác chiến lược tin tưởng và member xuất hiện trách nhiệm của hiệp hội cộng đồng quốc tế; xúc tiến liên minh cùng với nhiều nước bên trên hạ tầng tôn trọng song lập, công ty quyền, đồng đẳng, thuộc xuất hiện lợi, làm cho xong nhiều riêng biệt bởi nhiều giải pháp độc lập dựa vào pháp luật quốc tế, đóng góp góp đến sự nghiệp đảm bảo an toàn Tổ quốc và tăng trưởng khu đất nước, đến độc lập, liên minh và tăng trưởng sống trung tâm vực Khu vực Đông Nam Á và bên trên toàn cầu.

Theo TTXVN

Báo Long An