Vụ hè thu 2012 Cần Giuộc có trên 300 ha bệnh đạo ôn

3 Apr by hoangngoclonghcm

Vụ hè thu 2012 Cần Giuộc có trên 300 ha bệnh đạo ôn

Vụ hè thu 2012 Cần Giuộc có trên 300 ha bệnh đạo ôn

Vụ hè thu 2012 Cần thiết Giuộc xuất hiện bên trên 300 héc-ta dịch đạo ôn

Vụ hè thu thời điểm năm 2012 thị trấn Cần thiết Giuộc gieo sạ 4.500 héc-ta. Ngay lập tức từ trên đầu vụ do lượng mưa rộng lớn triệu tập nhiều sống thời gian gieo sạ nên xuất hiện tầm 400 héc-ta ngập úng lúa bị bị tiêu diệt hoặc lên thưa, nên bà con cái nên tổ chức sạ lại lần 2 bởi cách thức sạ mộng. Hiện nay xuất hiện bên trên 3.000 héc-ta lúa đang được thời điểm đẻ nhánh mạnh, bà con cái tranh thủ dậm tỉa nhằm bón phân mùa 2 thúc đòng. Những ngày trở lại đây do lượng mưa nhiều về tối là ĐK sâu dịch dễ dàng đột biến, hiện nay xuất hiện bên trên 300 héc-ta nhiễm đạo ôn cường độ nhẹ nhàng và xuất hiện số diện tích S nhiễm rầy nâu, sâu cuốn lá. Thời gian ngày nay lúa thời điểm bón phân rước đòng, ngành công dụng thị trấn khuyến nghị bà con cái bón thêm phân Kali nhằm lúa cứng cây tránh đổ té, thông thường xuyên thăm đồng nhằm phát hiện ra và chống trị kịp lúc sâu dịch./.

                                                                                                     Kim Loan